Freden i Frankfurt ble undertegnet 10. mai 1871 i Frankfurt am Main og innebar den endelige avslutning av den fransk-prøyssiske krig.

De nye grensene etter fredsavtalen

Stedet for undertegnelsen var Hotel Schwan på Steinweg (hvordan idag bokhandelen Hugendubel ligger).

Frankrike måtte levere tilbake en rekke hovedsakelig tyskspråklige områder som franskmennene hadde annektert i det 17. og 18. århundre: Alsace (med unntak av Belfort) og en del av Lorraine inkludert Metz. I tillegg måtte Frankrike betale en krigsskadeserstatning på fem milliarder gullfranc innen 3 år. Inntil hele erstatningen var betalt forble tyske styrker stasjonert i Frankrike.

Freden i Frankfurt bygget på den såkalte Versailler Präliminar-Vertrag, sluttet den 26. februar mellom Otto von Bismarck og Adolphe Thiers på de tyske styrkenes hovedkvarter i Versailles.

Tilbakeleveringen av Elsass-Lothringen belastet forholdet mellom Frankrike og Tyskland sterkt. Tilbakeerobringen av de tapte områdene og «revansjen» mot «arvefienden» Tyskland var frem til 1. verdenskrig et ledemotiv for fransk politikk.