Francke

etternavn

Francke er et tysk slektsnavn fra 1100-tallet. Navnet har relasjon til Franken, som er et område i Tyskland, og som i en periode strakte seg langt nordover i Tyskland og inn i Frankrike og Østerrike. Slekten bosatte seg i Norge på midten av 1800-tallet.