Fossa (geologi)

lang, smal forsenkning på et himmellegeme

Fossa er betegnelsen for en lang, smal forsenkning på et himmellegeme, som for eksempel Mars. Det antas at fossa kan stamme fra en av flere geologiske prosesser som forkastninger, skred eller flodbølger av vann eller en annen væske.

Cerberus Fossae på Mars

Fossa kjennes ikke minst fra Mars og Venus, men også fra noen måner.

månen er følgende fossaer kjent: