Foss Bryggeri var et bryggeri i Oslo. Bedriften ble stiftet i 1836 som Ytteborgs Bryggeri, og holdt til i Hausmanns gate. Utover 1800-tallet ble vannet i nedre delen av Akerselva for forurenset til brygging av øl, og bryggeriet trengte mer plass. I 1897 flyttet derfor bryggeriet til nye lokaler ved Vøyenfallene øverst på Grünerløkka, og byttet i den forbindelse navn til Foss Bryggeri.

Ytteborgs Bryggeri rediger

Da Aktieselskabet Ytteborgs Bryggeri ble grunnlagt av garvermester og stadshauptmann Nils Jensen Ytteborg i Christiania i 1836 hadde bryggeriet fabrikk i Hausmanns gate 8-10-12 ved nedre del av Akerselven i Oslo.[1]

 
Bygninger tilhørende iskjelleren

Ytteborgs Bryggeri oppførte i 1843 ølkjellerne ved Akersbakken, i fjellet under Gamle Aker kirke. De hadde fire store lagerrom med teglsteinshvelv under en overbygning av utmurt bindingsverk. Adkomsten var gjennom bindingsverkshuset, hvor to vindeltrapper førte ned til kjellernivå. I sentrum av trappene var det heissjakter for å heise øltønner opp til overbygningen, hvor ølet antagelig ble tappet på flasker.

 
Plan av Ytteborgs ølkjeller fra 1843 under Gamle Akers kirkegård.

Grunnen til at ølhallene ble oppført var den nye teknologien med undergjæret øl som var kommet fra Tyskland. Undergjæret øl krever lang lagring i kjølige omgivelser. Isblokker ble derfor hugget ut i Akerselva om vinteren, tatt med hest og kjærre opp til ølhallene slik at de holdt hallene med øltønner kjølige hele sommeren gjennom på ca 4 grader celcius.

Kjellerne ble i samtiden betraktet som et mesterverk av ingeniørkunst, og de ble innviet med stor festivitas i nærvær av daværende kronprins Oscar I. De gikk populært bare under navnet «Kjeller'n». Under 2. verdenskrig ble kjellerne brukt til grønnsakslager, og da ble det åpnet en transportinngang via en tunnel som munner ut i fjellveggen mot Akersbakken.

Etter en utvidelse av kirkegården rundt Gamle Aker kirke ble overbygningen revet i 1950-årene, og kjellerne ble da så utsatt for grunnfuktighet at de senere har vært ubrukelige.

Ytteborgs Bryggeri var spesielt kjent for sitt bayerske øl.

Foss Bryggeri rediger

Bryggeriet bygget i 1897 en omfattende fabrikk ved Vøyenfallene, der Øvre Foss teglverk hadde ligget, på det som i dag er sletten og parkeringsplass mellom gamle Ringnes Bryggeri og Akerselven, og byttet i den forbindelse navn til Aktieselskapet Foss Bryggeri. Adressen var Thorvald Meyers gate 9.[2]

Det nye bryggeriet fortsatte å bruke ishallene ved Gamle Aker kirke, men bygde senere egne ishaller i den nye fabrikken.

 
Foss Bryggeri 1917

Foss Bryggeri ble ledet av Carl Theodor Ytteborg som var sønn av grunnleggeren.

Foss Bryggeri brygget fremst Bayersk Øl og "Pilsener Øl" (moderne form: Pilsner) men også Lands Øl, Bok Øl, Malt øl, Vørter Øl, Kulmbacher Øl, Lager Øl og Salvator (frelseren) Øl (lansert 14. mars 1899). Bryggeriet var meget fremgangsrikt, bygget ut fabrikken og kjøpte i 1899 serveringssted i Oslogate (det som i dag er Oslo Spiseforretning) og bygde i 1900 Hotel Continental som Foss Bryggeri leiet ut til forskjellige restauratører.

Foss Bryggeri vant gullmedalje for sitt øl ved den store Verdensutstillingen i Paris i 1900.

Foss Bryggeri dreb godt, og grunnla i 1900 Hotel Continental, med Theatercaféen, rett etter at Nationalteateret ble bygget. De eide bygningen og drev hotellet i mange år.

Foss Bryggeri var det ledende bryggeri i Christiania da Haakon VII ble Norges konge i 1905. Haakon tok tradisjonen fra Danmark med å utnevne Hoffleverandører med Kongelig Enerett. Foss Bryggeri ble valgt til Hoffleverandør av øl og ble «eneberettiget» til dette. Foss Bryggeri fikk dermed den prestisjefulle rett til å trykke sine etiketter med den Norske Kongekrone og teksten «ENEBERETTIGET» på sitt Bayerske øl og Pilsener øl.

Foss Bryggeri gikk meget bra til det fikk økonomiske problemer under første verdenskrig (1914–1918) da råvarene til bryggingen, som delvis kom fra Tyskland, ble rasjonert og Foss Bryggeri ikke klarte å få faste leveranser. Foss Bryggeri ble derfor solgt til Schous Bryggeri i 1917 for 1,5 millioner kroner.[3] Schous Bryggeri hadde flere produktlinjer og klarte seg derfor bedre under krigens rasjonering. Schous Bryggeri sluttet å bruke varemerket Foss Bryggeri i 1922.

Fabrikksbygningen ved Øvre Foss ble revet på 1960-tallet.

Referanser rediger

  1. ^ Ytteborgs Bryggeri, lokalhistoriewiki.no
  2. ^ Foss Bryggeri, lokalhistoriewiki.no
  3. ^ «Norske konfeksjonsfabrikker». Norges Handels og Sjøfartstidende: 4. 11. desember 1917.