Fosens Blad

Fosens Blad ble etablert i Trondheim i 1918 og kom ut første gang 24. mai samme år. Avisa holdt det gående til 6. mai 1941 da den ble stoppet av de tyske okkupantene.

Drivkraften bak avisa var boktrykker Edvard Chr. Ellewsen. Han ble med ett unntak Fosens Blads eneste redaktør i avisas 23 årige liv til han gikk av i 1936, 81 år gammel. Ellewsen eide også Centraltrykkeriet i Trondheim hvor avisa ble trykt. Fosens Blad var i prinsippet en uavhengig avis selv om redaktør Ellewsen var venstremann. Avisa kom først ut 2 ganger ukentlig, fra 1920 utvidet til 3.

Tanken om en lokalavis for Fosen hadde versert i 25 år. Oppfatningen i distriktet var at de store byavisene mest var opptatt av ting som angikk dem. En rekke filialekspedisjoner ble opprettet for å samle inn nyheter. Dette var handelsmenn, dampskipsekspeditører, poståpnerier og lignende.

Adresseavisen, Dagsposten, Arbeider-Avisen og Nidaros var på dette tidspunkt Trondheims aviser. Av disse var det Nidaros som hadde det beste fotfestet i bygdene utenfor byen. Særlig i Fosens ytre deler savnet folk en avis som i større grad dekket deres behov.

Fosens Blad ble kjent for å trykke fortellinger skrevet av folk ute fra distriktet. Det var mye slektsstoff, sagn og dikt. Føljetonger var det også rikelig med. I ettertid kan man undres på hvorfor ikke sensuren tidlig i krigen stoppet avisa da redaktør Mons Løvset flere ganger høylytt uttrykte sin forakt mot de tyske okkupantene.

Men – med nr. 49, tirsdag 6. mai 1941 var det brått slutt, en ny føljetong hadde nettopp begynt: «Tre mordere kommer inn» av Frank Heller.

Neste avisetablering for Fosen-området kom først i 1964 i Bjugn med lanseringen av Fosna-Folket.

RedaktørerRediger

Eksterne lenkerRediger