Forvanskning

En forvanskning er i lingvistikk en endring av et leksem (eller noe mer upresist, et ord) som medfører at ordet fjerner seg fra sin opprinnelige form. Forvanskninger kan være store eller små, fra å bare være en mindre justering til å endre hele ordets uttale og skrivemåte.

Forvanskninger oppstår av forskjellige grunner. Det kan dreie seg om tilpasninger til den språklige utviklingen, både direkte gjennom lydendringer og indirekte gjennom at nye skrivemåter fører til annen uttale. I forlengelse av dette kommer tilpasning av låneord, både i uttale og skrivemåte. En annen vanlig grunn er folkeetymologi som fører til at man endrer på et ord fordi det da tilsynelatende blir mer meningsfylt.

Selv om alle typer ord kan bli utsatt for forvanskninger er det særlig merkbart i forhold til egennavn, både steds- og personnavn. Stedsnavn har ofte blitt forvansket til det ugjenkjennelige, slik at den opprinnelige betydningen har gått helt tapt eller bare kjennes gjennom etymologisk granskning.