Forvaltningsloven (Danmark)

dansk lov

Forvaltningsloven er en dansk lov som trådte i kraft 1. januar 1987. Loven inneholder regler om borgernes rettsstilling over den offentlige forvaltningen.

Forvaltningsloven utstikker regler for saksbehandling innenfor både den statlige og kommunale forvaltningen hva angår veiledning, inhabilitet, partshøring, begrunnelse for avgjørelser, partsinnsyn, taushetsplikt og opplysning om ankemuligheter.

Eksterne lenker rediger