Forvaltningsfellesskapet Boxberg

Basisdata
Stat: Sachsen
Landkreis: Niederschlesischer Oberlausitzkreis
og Landkreis Görlitz
Areal: 217.02 km² (31.12.2007)
Befolkning: 5 303 (31.12.2007)
Pr.km²: 24 innbyggere/km²
Internettside: www.boxberg-ol.de
Politikk
Forvalter: Roland Trunsch

Forvaltningsfellesskapet Boxberg var et interkommunalt forvaltningsfellesskap som ble etablert i Fristaten Sachsen, Tyskland, den 1. januar 1992 mellom kommunene Boxberg og den tidligere kommunen Kringelsdorf. Den 1. april 1996 ble Kringelsdorf innlemmet i Boxberg gjennom en kommunesammenslåing.

Den 1. januar 1996 ble kommunen Uhyst en del av forvaltningsfellesskapet; den 1. oktober 2007 ble også Uhyst innlemmet i Boxberg.

I slutten av 1999 ble deretter forvaltningsforbundet Heidedörfer oppløst, og fra dette ble kommunen Klitten tilsluttet forvaltningsfellesskapet Boxberg. Da også Klitten ble innlemmet i Boxberg den 1. februar 2009, opphørte det interkommunale samarbeidet ettersom alle tidligere samarbeidskommuner var blitt innlemmet i Boxberg.