Forsvarets studiesenter

Forsvarets studiesenter er et studiesenter innen Forsvaret som i dag hører inn under Forsvarets høgskole. Studiesenteret har siden 2002 holdt til i Næringshagen i Målselv. Studiesenteret har tre sivilt ansatte medarbeidere, som også inngår i administrasjonen til Fokus hovedkontor på Bardufoss.

Det er over 500 studenter per år ved Studiesenteret, de fleste er personell i Forsvaret som studerer på deltid mens de jobber. Undervisningen har 30-50% progresjon og komprimerte samlinger, stedlig eller via videokonferanser eller begge deler. Forsvarets eksternt etterspurte studier på bachelor- og masternivå leveres av akreditterte høyskoler og universiteter etter anbud. Forsvarets studiesenter koordinerer også regionale studier desentraliserte profesjonsstudier som er lagt til Indre Troms og finansiert av utdanningsdepartementet. Disse studiene har fra 75 til 100% progesjon og er samlingsbaserte med nye kull annethvert år.

HistorieRediger

Forsvarets studiesenter ble i 1989 etablert som et sivil-militært prosjekt mellom Troms landforsvar, Kommunene Bardu, Målselv og Sørreisa, Universitetet i Tromsø og Høgskolestyret i Troms. Senteret ble åpnet av forsvarsminister Johan Jørgen Holst den 7. september 1989 og hadde lokaler i Heggelia i Målselv. Studiesenteret ble tatt inn på Statsbudsjettet i desember 1993. Studiesenteret har hatt vekslende organisasjonstilhørighet; Forsvarets overkommando, Distriktskommando Nord-Norge, Brigade Nord og fra 2004 Forsvarets høgskole, avdeling Fokus (Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter) som også inkluderer tidligere VO (Voksenopplæringen). Studiesenteret flyttet i 2002 til nye Næringshagen i Målselv.