Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet er en norsk forskrift fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 7. mai 2002 med hjemmel i energilovforskriften § 9-1 og energiloven § 10-6. Den trådte i kraft 17. mai 2002.

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
Vedtatt7. mai 2002
I kraft17. mai 2002
Nettsidelovdata.no

Forskriftens formål er å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og å sikre at systemansvaret utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte.[1][2] Statnett er tillagt systemansvaret i kraftsystemet i Norge.[3][4] Når systemansvarlig fatter enkeltvedtak, utøver systemansvarlig offentlig myndighet. Denne virksomheten er underlagt forvaltningsloven.

Svært anstrengte kraftsituasjoner (SAKS) rediger

Etter kraftrasjoneringsforskriftens § 3a[5] har den systemansvarlige ansvaret for kontinuerlig å utrede og utvikle nødvendige virkemidler for å håndtere perioder med en svært anstrengt kraftsituasjon, såkalte SAKS-tiltak. Et mulig tiltak som Statnett har utviklet er en handelsprosess for energiopsjoner i forbruk. Ordningen innebærer at systemansvarlig ber om bud på opsjoner for utkobling av forbruk for en gitt tidsperiode for kommende vintersesong.[6] I 2006 ble det besluttet at Statnett skulle kjøpe inn to «mobile» gasskraftverk, på Nyhamna i Aukra og på Tjeldbergodden i Aure, til bruk som SAKS-tiltak.[7] I 2017 søkte Statnett om tillatelse til å legge ned begge reservekraftverkene. Bakgrunnen for dette var blant annet at Midt-Norge etter ferdigstillelse av linjen Ørskog - Sogndal i 2016 ikke lenger var vurdert som en vesentlig mer sårbar region enn resten av landet.[6] I 2022 ba Statnett NVE om å få bruke gasskraftverket på Mongstad som SAKS-tiltak.[8]

Referanser rediger

  1. ^ Formålsparagraf
  2. ^ nve.no
  3. ^ «statnett.no». Arkivert fra originalen 23. oktober 2016. Besøkt 23. oktober 2016. 
  4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 23. oktober 2016. Besøkt 23. oktober 2016. 
  5. ^ «Forskrift om kraftrasjonering». lovdata.no (norsk). Besøkt 8. november 2022. 
  6. ^ a b «Svært anstrengte kraftsituasjoner». nve.vo (norsk). 4. februar 2009. Arkivert fra originalen 8. november 2022. Besøkt 8. november 2022. 
  7. ^ «To mobile gasskraftverk til Midt-Norge». aftenposten.no (norsk). 14. desember 2006. Besøkt 8. november 2022. 
  8. ^ Lie, Øyvind Zambrano (19. september 2022). «Statnett vil bruke Mongstad som SAKS-tiltak». energiteknikk.net (norsk). Besøkt 8. november 2022. 

Eksterne lenker rediger