Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet
Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
Vedtatt7. mai 2002
I kraft17. mai 2002
Nettsidelovdata.no

Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet er en norsk forskrift fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 7. mai 2002 med hjemmel i energilovforskriften § 9-1 og energiloven § 10-6. Den trådte i kraft 17. mai 2002.

Forskriftens formål er å legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og å sikre at systemansvaret utøves på en samfunnsmessig rasjonell måte.[1][2] Statnett er tillagt systemansvaret i kraftsystemet i Norge.[3][4] Når systemansvarlig fatter enkeltvedtak, utøver systemansvarlig offentlig myndighet. Denne virksomheten er underlagt forvaltningsloven.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger