Forskningsorganisasjon

Forskningsorganisasjon er et bredt samlebegrep for organisasjoner som utfører forskning. En forskningsorganisasjon kan være offentlig eller privat, og organisert på mange ulike måter.

Universitetene utgjør en viktig forskningsutførende sektor. I mange land finnes det også offentlige eller private forskningsorganisasjoner utenfor universitetene, slik som instituttsektoren i Norge.

Både statlige etater og private selskaper kan drive egen forskning, særlig av mer anvendt natur.