Formosa (Argentina)

Formosa er hovedstaden i Formosaprovinsen nord i Argentina. Byen har en befolkning på om lag 249 000 (2005), noe som utgjør litt under halvparten av provinsens totale folketall.

Formosa ligger ved Paraguayflodens vestbredd, rett overfor Paraguay. De første spanske oppdagelsesreisende hadde kalt stedet "Vuelta Fermosa", og de første europeere som slo seg ned der, var katolske misjonærer fra jesuittordenen, i 1673.

Byen Formosa ble grunnlagt i den 8. april 1879 av oberstløytnant Luís Jorge Fontana. Byen var hovedstad i Territorio Nacional del Chaco fra 1884 og frem til 15. juni 1955. Det var ikke før ca. 1885 at en planmessig bosetting av hvite tok til.

De indianerne som opprinnelig bebodde området tilhørte for det meste stammene Tobas, Matacos (også kalt Wichis), Polagraes og Corotís. Idag utgjør de omkring 11 % av befolkningen i området.

Omkring 80 % av området er medlemmer av Den katolske kirke (2004). Formosa ble utskilt som et eget katolsk bispedømme i 1957. Før dette var den en del av bispedømmet Resistencia. Domkirken i Formosa heter Iglesia Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Byens grunnlegger Don Luís er gravlagt der.

Eksterne lenkerRediger