En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. En part som vil ha en sak behandlet i forliksrådet, må innlevere en forliksklage til forliksrådet.

Tvisteloven kapittel 6 omhandler behandling av saker i forliksrådet. Tvisteloven § 6-2 definerer hva slags saker som kan behandles av forliksrådet. § 6-3 fastsetter vilkårene som en forliksklage må oppfylle.[1] Forliksklagen skal blant annet angi partenes navn og adresse og en kort beskrivelse av sakens innhold samt av hvilket utfall klageren begjærer. Når den innklagde parten i den sivile saken får lagt fram forliksklagen for seg, skal parten også få en frist til å svare på klagerens påstander.[2] Partene innkalles deretter til en møte hvor de som hovedregel har møteplikt.[3] Forliksrådet skal nå forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.

Referanser

rediger
Autoritetsdata