Forhandlerkontrakt

(Omdirigert fra Forhandleravtale)

En forhandlerkontrakt er en avtale som vanligvis inngås skriftlig mellom en importør eller grossist og en forretning som arbeider i et geografisk avgrenset område, som en by, et fylke eller en landsdel. Kontrakten baseres på alminnelig avtalerett og beskriver betingelsene for gjennomføring.

Handelsmenn som forhandler om en avtale.

I utgangspunktet har en forhandler funksjon som omsetningsmessig sisteledd for produktene overfor brukere, som vanligvis er konsumenter eller bedrifter. Premissene for forhandlerens funksjon kan fremgå detaljert av kontrakten.

Betingelser som ikke fremgår tydelig av kontrakten kan skape uoverensstemmelser mellom partene. Endringer i marked og leveringstilbud kan gi nye premisser som kontrakten ikke dekker. For en eller begge partene kan interessen i en kontrakt være tidsbegrenset, og en av partene kan få en økonomisk skadevirkning ved oppsigelse.

Kontrakter brukes når det er nødvendig for å regulere forholdet mellom partene. Engroslevering skjer ellers også ordrevis uten noen videre forpliktelser. Temaet er spesielt relevant ved omsetning av merkevarer.


Eksterne lenkerRediger