Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet. Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag. Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.

Etter AUF-skandalen i 1995 fikk Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) behov for å organisere tildeling av tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjonene på en ny måte og derfor ble det opprettet et nytt fordelingsutvalg for midlene med et eget sekretariat.