Forbundsminister (Tyskland)

I Tyskland leder en Forbundsminister et Forbundsministerium (departement) innenfor rammen av Forbundskanslerens retningslinjer. Forbundsministrene danner sammen med Forbundskansleren Tysklands regjering.

Kristina Schröder født 1977, ble i 2009 utnevnt som forbundsminister for familie, seniorer, kvinner og ungdom, i Angela Merkels andre regjering

UtnevningRediger

Forbundsministrene blir utnevnt av Tysklands president etter forslag fra kansleren. Ministrene blir ved tiltredelse tatt i ed i Forbundsdagen på den tyske grunnloven, Grundgesetz. De kan være medlemmer av Forbundsdagen, men det er intet vilkår. De kan i sin tjenestetid ikke utøve noe annet yrke.[1] Ministrenes tjenestetid avsluttes etter forslag fra kansleren og ved kanslerens egen fratreden.

GodtgjørelseRediger

En forbundsminister har en godtgjørelse på ca 15 000 euro per måned (2011) og oppnår pensjon etter fire års tjenestetid, herunder som statssekretær eller statsminister.

TittelRediger

På 1990-tallet fikk daværende familie- og kvinneminister Ursula Lehr gjennomslag for at hunkjønnsformen Ministerin skulle anvendes som tittel, når innehaveren av embetet var en kvinne. Inntil da ble bare hankjønnsformen Minister brukt selv om minstrene var kvinner og Grundgesetz garanterte likestilling mellom kjønnene.

Elisabeth Schwarzhaupt var den første kvinne som forbundsminister i Tyskland etter den andre verdenskrigen.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger