Statssekretær (Tyskland)

tysk politisk verv

En statssekretær (tysk: Staatssekretär) er i Tysklands politiske system en politisk utnevnt stilling i et departement eller i nasjonalforsamlingen.

Det skilles mellom statssekretærer som er embetsmenn (tysk: Beamtete Staatssekretäre) og de politisk utnevnte parlamentariske statssekretærer (tysk: Parlamentarische Staatssekretäre). I noen tilfeller blir en statssekretær gitt tittelen statsminister (tysk: Staatsminister), for å gi posisjonen ytterligere vekt.