Fondmotiv er et arkitektonisk eller byplanmessig grep som framhever slutten av en akse (fonden).

Fondmotivet kan være ei bygning, en bygningsdel (for eksempel et tårn) eller ei arkitektonisk eller kunstnerisk utsmykning (for eksempel altertavla i ei kirke). Også naturelementer som trær og fjell kan fungere som fondmotiv. Ett og samme element kan være fondmotiv for flere akser, for eksempel utsmykning i midten av ei rundkjøring.

Autoritetsdata