Åpne hovedmenyen

Fondet for forskning og nyskaping, også kalt Forskningsfondet, (opprettet 1. juli 1999) var fond administrert av Norges forskningsråd etter rammer satt av Stortinget og regjeringen. Fondet ble opprettet av Bondevik I-regjeringen og kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun for å et supplement som skal tjene forskningsformål som ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt gjennom de ordinære bevilgningene over statsbudsjettet. Én tredel av fondet skal gå direkte til universitets- og høgskolesektoren. Resten fordeles mellom fri forskning og næringsrettet forskning. Det var årlige innskudd i Fondet fra 1999, og i statsbudsjettet for 2011 utgjorde avkastningen fra fondet over tre milliarder i bevilgninger til forskning. Fra 1. januar 2011, var kapitalen i Fondet på 80 milliarder kroner. Kapitalen i Fondet var plassert som kontolån til staten med en rente som tilsvarer renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid. 5. oktober 2011 ble det kjent at Regjeringen Stoltenberg II ved forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland har bestemt at Fondet skal legges ned i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.[1]

FordelingRediger

To milliarder gikk til Norges forskningsråd, der halvparten gikk til grunnforskning og frie programmer som Fripro, og den andre halvparten til de prioriterte programmene og næringsrettet forskning og utvikling. I underkant av 800 millioner gikk direkte til universiteter og høyskoler som basisfinansiering. Litt over 700 mill gikk årlig som kontingent til EUs rammeprogram for forskning. I tillegg gikk noen mindre summer direkte til næringsrettet forskning og vitenskapelig utstyr.

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger