Folkvid lagmann

Folkvid lagmann var en svensk lovmann fra Värmland på siste halvdel av 1100-tallet. Han er kun kjent fra de såkalte baglersagaene hvor han kun nevnes i forbindelse ved hans ekteskap med Cecilia Sigurdsdatter, ei datter utenfor ekteskap til kong Sigurd Munn.

Ekteskapet ble arrangert av Erling Skakke i 1177. Straks kong Sverre Sigurdsson kom til makten i Norge forlot Cecilia sin mann Folkvid i 1184 i Värmland og reist tilbake til Norge – fordi hun «elsket ham lite». Cecilias halvbror, kong Sverre Sigurdsson, krevde at ekteskapet med Folkvid skulle annulleres. Da erkebiskop Øystein Erlendsson i Nidaros gjorde innvendinger, hevdet hun at hun aldri hadde vært virkelig gift med Folkvid, men bare vært hans frille. Cecilia ble da samme år giftet bort til lendmannen Bård GuttormssonRein.

Med seg fra Sverige hadde Cecilia med seg Håkon Folkvidsson, senere kjent som Håkon Galen, som ble birkebeiner under kong Sverre og senere jarl og med kongskrav til Norges trone.

De fleste svenske historikere, som tradisjonelt har gitt sagalitteraturen liten historisk kildeverdi, har hatt vanskeligheter med å akseptere eksistensen av Folkvid lagmann, noe som sannsynligvis er grunnet i mangelen av bekreftelse i det sparsommelige svenske kildematerialet fra denne tiden. Fra norsk side er det ingen grunn til å mistro at Håkon Galens far var svensk ettersom det ble benyttet mot ham senere.