Folkerepublikk

Folkerepublikk er en tittel som har blitt benyttet av mange sosialistiske republikker for å beskrive deres styresett.

Folkerepublikker:

██ Gjeldende

██ Tidligere

Begrepet «folkerepublikk» ble brukt populistisk. Motivasjonen for å bruke dette begrepet lå i påstanden om at myndighetene styrte i tråd med interessen til majoriteten av befolkningen, og derfor er «folkets republikk». Kritikere av disse systemene har derimot ment at navnet «folkerepublikk» kun ble brukt som propaganda.

Disse landene regner seg i dag som folkerepublikker:

  • Algerie Algerie (Den demokratiske folkerepublikken Algerie) (siden 1963)
  • Bangladesh Bangladesh (Folkerepublikken Bangladesh) (siden 1971)
  • Kina Kina (Folkerepublikken Kina) (siden 1949)
  • Laos Laos (Den demokratiske folkerepublikken Lao) (siden 1975)
  • Nord-Korea Nord-Korea (Den demokratiske folkerepublikken Korea) (siden 1948)

Følgende ikke-anerkjente utbryterstater (folkerettslig del av Ukraina) kaller seg også folkerepublikker:

Blant andre historiske eksempler finnes: