Fluberg er et sted i Fluberg sogn i Søndre Land kommune i Innlandet, på østsiden av Randsfjorden, ved fylkesvei 34. Stedet var stasjon på den nedlagte Valdresbanen. I utkanten av stedet står Fluberg kirke.

Fluberg kirke på Fluberg
Foto:Halvard Hatlen
Autoritetsdata