Flor

Wikipedia-pekerside

Flor er et for- og etternavn, brukt i mange land. Ordet flor kan på norsk bety «blomstring», «blomtermengde», «tynt stoff», eller «fløyel». I noen dialekter (og på nynorsk) brukes flor som navn på husdyrrommet i en driftsbygning på et gardsbruk. Det var gjerne laget av tømmer og var lunt og varmt også om vinteren. Floren var mindre enn høyrommet i driftsbygningen som kalles låve. Låven er åpen og luftig og kald om vinteren. Fjøs kan være synonymt med flor.

Wiktionary har ordbokoppføringer om flor

Flor kan også vise til:

  • Flor (fornavn) – fornavn, særlig brukt i spansk- og andre latinske språk
  • Flor (slekt) – slektsnavn i Norge
  • Flor (gjærsopp) – type gjærsopp, særlig brukt innen fremstilling av visse typer sherry
  • Floruit – forkortet fl. eller flour., viser til levetid eller aktivitet for noe


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Flor.