Flickaffæren

Flickaffæren (Flick-Affäre) var en politisk skandale i Vest-Tyskland på 1980-tallet rundt Flickkonsernets hemmelige bidrag til partier og toppolitikere.

Skandalen ble oppdaget da utredwren Klaus Förster fikk tak på en kassabok fra Rudolf Diehl, bokholder ved Flickkonsernet. Den viste til bidrag til politikere som Franz Josef Strauss, Helmut Kohl, Otto Graf Lambsdorff, Hans Friderichs og Walter Scheel. I anledning Friedrichs og Lambsdorff ble det mistenkt bestikkelsesforbrytelser ettersom de begge tidligere hadde gitt Flickkonsernet skattelettelser mens de var næringsministre. Flickkonsernets Eberhard von Brauchitsch og Friderichs og Lambsdorff ble i 1987 dømt for skatteforbrytelser respektive medhjelp til skatteforbrytelser. Von Brauchitsch ble gitt betinget som, Lambsdorff og Friderichs til bøter.