Flerbrukshall

bygning brukt til ulike formål (idrett, kultur, etc.)

En flerbrukshall er en idrettshall som er spesielt laget for utøvelse av mer enn en type idrett, i motsetning til en spesialhall, som er laget for utøvelse av kun én idrett.

En flerbrukshall kan også ofte brukes til arrangementer som ikke er idrettsrelaterte, så som konserter, utstillinger og konferanser.