En spesialhall er en idrettshall som er spesielt laget for utøvelse én type idrett, i motsetning til en flerbrukshall, som er laget for utøvelse av flere ulike idretter.