Åpne hovedmenyen

Flatværet/Varkgård naturreservat

naturreservat i Nordland

Flatværet/Varkgård naturreservat ligger i Meløy kommune i Nordland. Naturreservatet omfatter øyværene Flatværet og Varkgård, nord for Bolga og vest for Meløya. Området har et areal på 16 584 dekar, hvorav 14 474 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta et spesielt stykke kystnatur, med en interessant flora og en spesiell og sårbar fauna.