Flaskehals

forsnevring

Flaskehals kan referere til flere ting, men er i utgangspunktet en kort eller noe lengre forsnevring av en flaske, flakong eller amfora. Halsen er gjerne utstyrt med en tykkere flens i åpningen. Denne er enten med skrugjenger eller laget slik at den gir hold for en korketrekker.

Den tjener tre formål:

  1. Den gir feste for kork og eventuell forsegling
  2. Den gjør det lettere å dosere ut innholdet ved å begrense utstrømmingshastigheten
  3. Den demper fordampning og nedbryting av innhold

Korte halser kan være ut fra design eller plasshensyn. Halsene vil da oftest være utstyrt med skrukork. Lange halser finnes gjerne sammen med propper laget av kork eller som korkkopier i plast.

LogistikkRediger

Uttrykket flaskehals brukes også i logistikk om ruteknutepunkter som (periodevis) har for liten kapasitet. De fleste byer har sine trafikale flaskehalser for eksempel.