Flaggskip

Flaggskip brukes som betegnelse på skipet som i en større flåteenhet har flåtesjefen ombord. Fra dette skipet, leder en flaggoffiser – marineuttrykk for en offiser av admirals rang, sin stab for flåteenheten. Flaggskipet er som oftest plassert i midten av flåten og fører sjefens flagg hele døgnet.

Panserkrysser «Georgios Averoff», flaggskip i den greske marine gjennom 40 år.

Ordet Flaggskip brukes også i overført betydning om for eksempel en bilfabrikks ypperste bilmodell – «fabrikkens flaggskip».