Flaggoffiser

Flaggoffiser er et uttrykk for en høyere militær offiser som har rett til å føre eget kommandoflagg som uttrykk for sin grad eller rang. Som flaggoffiserer regnes typisk admiraler og generaler, men også offiserer av lavere grad umiddelbart under admiraler og generaler i hierarkiet. Betegnelsen er av maritim opprinnelse og går tilbake til at admiraler førte et særskilt befalstegn i mastetoppen.

NorgeRediger

I det norske Sjøforsvaret regnes i tillegg til admiraler, viseadmiraler og kontreadmiraler også flaggkommandører som flaggoffiserer. Tilsvarende er brigaderer å regne som flaggoffiserer i Hæren og Luftforsvaret, da i tillegg til generaler, generalløytnanter og generalmajorer. Disse fører egne kommandoflagg med et varierende antall stjerner i orlogsflagget.