Fjordgård

tettsted i Senja kommune

Fjordgård (Fjordgard) er et tettbebygd sted og fiskeværSenja og i Senja kommune, Troms. Stedet ligger ved vestsiden av Ørnfjordens innløp fra Øyfjorden. Fjordgård hadde 206 innbyggere (2007), men fra 2008 har stedet hatt færre enn 200 innbyggere, og blir i henhold til SSBs definisjon dermed ikke lenger regnet som tettsted. Grunnkretsens innbyggertall for 2010 var 194.

Fjordgård 2008

Stedet har veiforbindelse gjennom den 2284 meter lange Fjordgårdtunnelen samt Ørnfjordtunnelen på 875 meter langs fylkesvei 275, som går fra Mefjordbotneidet til Fjordgård

Fjordgård er et eget poststed (9388 Fjordgard), med posttjenester i butikken. Bygda har også egen barne- og ungdomsskole, barnehage, restaurant og grendehus. I bygda ligger også Fjordgard kapell. Fjordgård er de senere år blitt en kjent turistattraksjon med de spektakulære fjellene som omringer bygden. Spesielt kjent er Segla, Barden og Hesten.

Fjordgård er kjent som åstedet for to romaner av Karl Ove Knausgård: Ute av verden og Min kamp 4. Bygda omtales ikke med sitt virkelige navn i romanene, men navngis senere i Min kamp 6.

Grunnkrets rediger

Fjordgård grunnkrets ligger lengst nordvest i kommunen og tilhører Stønnesbotn/Øyfjordområdet. Grunnkretsen omfatter hele Ørnfjorden, samt hele vestsiden av Øyfjorden. Alle innbyggerne bor i selve fiskeværet Fjordgård, som ligger ved Ørnfjorden, den innerste delen av Øyfjorden. Lenger ut i Øyfjorden ligger de fraflyttede stedene Toften, Øyfjordvær og Breivika, alle uten veiforbindelse. Areal: 31,12 km².

Innbyggertall: ca190

2000 2005 2010 2015
239 228 194 171