Fjernanalyse

Fjernanalyse er læren om informasjonsanalyse av objekter eller fenomener, uten å være i fysisk kontakt med objektet.

Fjernanalyse overvåker prosesser på landjorda eller atmosfæren ved hjelp av fly- eller satellittfoto. Her bilde fra satellitten Landsat

Fjernanalyse viser oftest til bruk av satellitteknologi til å oppdage og klassifisere objekter og fenomener på jorden, både på overflaten, atmosfæren og i havet ved hjelp av geografiske Informasjonssystemer (GIS).