Fjerdingen (Oslo)

tidligere strøk i Oslo
(Omdirigert fra «Fjerdingen»)

Fjerdingen er et navn på et tidligere strøk i Oslo. Det var opprinnelig en forstadsbebyggelse nord for Vaterland, som i dag er borte. Her lå fra 1807 noen fattigstuer som ble kalt Fjerdingstuene. Imidlertid har dagens bebyggelse i det samme området ikke fått noe nytt strøksnavn, slik det er med mange mindre områder i sentrumsranden (ytterkant av sentrum). Navnet Fjerdingen brukes fremdeles i dokumenter, men er lite kjent og brukt blant befolkningen i byen.

Kart fra 1860

Fjerdingen avgrenses av Brugata og Lilletorget i sør (noen vil regne bebyggelsen langs nordsiden av Brugata til Vaterland), Storgata i vest, og Akerselva i øst og nord og av strøkene Vaterland i sør, Hausmannsområdet i vest, Tøyen i nord og øst, og Grønland i sørøst. Fjerdingen er det nordøstligste sentrum av Oslo, og ligger i Bydel Grünerløkka.

Gatene i dagens strøk har navn etter den tidligere bebyggelsen. Christian Krohgs gate het til 1896 Fjerdingens Gade. Slåmotgangen, Nedre Vaskegang og Øvre Vaskegang har alle navn fra 1700 / 1800-tallet.

Ellers går den østligste delen av Hausmanns gate øst-vest gjennom midt i strøket. Av institusjoner og organisasjoner finner man her

Eksterne lenker

rediger