Fiskernes Bank var en norsk forretningsbank som «skulle betjene kystens næringsliv og fremme kystdistriktenes interesser og bosetningen langs kysten».[1] Den ble etablert i 1949 med hovedkontor i Trondheim, etter vedtak på landsmøtet i Norges Fiskarlag i 1947, som en del av gjenreisningen etter den andre verdenskrig. I 1956 ble hovedkontoret flyttet til Tromsø.[2] Ved utgangen av 1983 hadde Fiskernes Bank 22 avdelingskontor langs kysten av Vestlandet og Nord-Norge og en forvaltningskapital på 3,2 milliarder kroner.[3] Bankinspeksjonen (nå Finanstilsynet) påla banken å bokføre tap for 1983 som følge av «store skipsfartsengasjementer ved avdelingskontoret i Bergen».[1] Fiskernes Bank fusjonerte derfor i 1984 med Christiania Bank og Kreditkasse.[4]

Fiskernes Bank i Olav Tryggvasons gate 34–40 i Trondheim i 1972.

Referanser rediger

  1. ^ a b Knutsen, Sverre, Lange, Even og Nordvik, H.W. (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918–1998. Oslo: Universitetsforlaget. s. 266. ISBN 82-00-12845-8. 
  2. ^ Bratberg, Terje (1996). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 77. ISBN 82-573-0642-8. 
  3. ^ Samvirke i samfunnet (10 utg.). Det Kongelige Selskap for Norges Vel. 1984. s. 35. ISBN 82-7115-070-7. 
  4. ^ Knutsen, Sverre, Lange, Even og Nordvik, H.W. (1998). Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918–1998. Oslo: Universitetsforlaget. s. 265–270. ISBN 82-00-12845-8.