Fiskal er et adjektiv som kommer fra det latinske fiscalis, som igjen kommer ifra fiscus (kurv, pengekasse).

Fiskal blir benyttet om det som har med statskassen eller regnskap å gjøre, som for eksempel «fiskale avgifter» (statlige avgifter), eller «det fiskale året 2005» (regnskapsåret 2005). Fiskale skatter og avgifter har til formål å skaffe inntekter til staten.