First Humanist Society of New York

First Humanist Society of New York var verdens første[trenger referanse] livssynshumanistiske organisasjon. Den ble stiftet av Charles Francis Potter i 1929 i New York, og ble støttet av John Dewey, Helen Keller og Will Durant. Blant de første styremedlemmene var Julian Huxley, John Dewey, Albert Einstein, and Thomas Mann.