Fjellørret

(Omdirigert fra Finprikkørret)

Fjellørret eller fjellaure (Salmo trutta alpinus) er trolig en genetisk variant av vanlig ørret, som gjennom lang tid har tilpasset seg livet i fjellstrøk. Noen mener også at fjellørret kan være en egen underart av ørret. På Hardangervidda ble det den 26. juli 2009 fanget en fjellørret på stang som veide 7,6 kg.[1]

FinprikkørretRediger

Finprikkørret er en lokal sjelden variant av fjellørret som er truet av utryddelse. Den er kun utbredt øverst i Numedalsvassdraget, i et lite område på Hardangervidda.[2] Det er dessuten påvist finprikkørret i Iran og Atlasfjellene i Marokko.

Gjennom genetiske studier er det påvist at denne varianten har et arveanlegg som dominerer i østlige ørretbestander rundt Kaspihavet, Middelhavet og Svartehavet[3] Dette arveanlegget er ellers bare å finne i nordvesteuropeiske ørretbestander i høyereliggende områder som er avskåret fra sjøørretbestander. Man antar derfor at en østlig type ørret har kolonisert de nordvestlige delene av Europa tidlig etter istiden, og at andre ørrettyper har kommet til siden. Arkeologiske utgravninger på Hardangervidda viser at det fantes ørret der alt for 5000-6000 år siden.[4]

Det ble satt igang et prosjekt for kultivering av finprikkørret i Norge. Dette omfatter også kalking av vannene. Fra dette ble det satt ut fisk i Svartavatnet og Svartavasstjørni i 1991 og 1995. Fra 1998 ble det satt igang stamfiske med tanke på å styrke bestanden i Svartavassområdet. I 1999 ble det også satt ut fisk i Dragøyfjorden.

ReferanserRediger

  1. ^ Kristian Severeide. 2009. Fjellørret på 7,6 kg. Nyheter, Haugesunds Avis
  2. ^ Arne Fjellheim, Åsmund Tysse, Vilhelm Bjerknes og Øystein Skaala. 2000. Finprikkaure – en sjelden og truet variant av aure. Stavanger Museums Årbok, Årg. 110 s. 133–148, 2001. Besøkt 20. mai 2010
  3. ^ Skaala, Ø. og K. Jørstad. 1987. Fine-spotted brown trout (Salmo trutta); its phenotypic discription and biochemical genetic variation. Can. J. Fish. Aquat. Sci. Vol. 44: 1775–1779.
  4. ^ Indrelid, S. 1994. Fangstfolk og bønder i fjellet. Bidrag til Hardangerviddas førhistorie 8500–2500 år før nåtid. Universitetets Oldsakssamlings skrifter. Ny rekke. Nr. 17, Oslo 344s.


 Denne iktyologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.