Finnmark sykepleierhøyskole

Finnmark sykepleierhøgskole var en høgskole for sykepleierutdanning i Hammerfest. Skolen er i dag en del av UiT Norges arktiske universitet.

Høyskolen ble etablert i 1960 under navnet Finnmark sykepleierskole.[1][2] 1. august 1994 fusjonerte den med to andre høyskoler i fylket til Høgskolen i Finnmark.[3] I 2013 ble høgskolen slått videre sammen med det daværende Universitetet i Tromsø.

Finnmark sykepleierhøgskole hadde en kvoteordning som tilsa at 80 % av studentene skulle være fra Finnmark eller ha bodd to år i fylket, og 10 % av opptaket skulle være samisktalende søkere.

Referanser

rediger
  1. ^ Høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner i Norge: fylkesvis oversikt. [Oslo]: NAVF. 1979. s. 61. ISBN 8272180502. 
  2. ^ Wyller, Ingrid (1980). Sykepleiens historie i Norge. Oslo: Fabritius. s. 185. ISBN 8207006382. 
  3. ^ Lov om universiteter og høgskoler: innstilling fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjonav 7. februar 1992. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon Statens trykning. 1993. s. 230. ISBN 8258303627. 
Autoritetsdata