Finnfjord

bosetning i Senja kommune

Finnfjord (nordsamisk: Finfierda) er et område og en grunnkrets i Senja kommune, Troms, beliggende på fastlandet, langs østsida av Finnfjorden. Området strekker seg fra Storvika til kommunegrensa til Sørreisa ved Øyjord. Elevene i området sokner til grunnskolene på Finnsnes. Her ligger dessuten Finnfjord industriområde, med blant annet Finnfjord smelteverk, Boreal Buss' verksted og Finnsnes regionhavn. Fylkesvei 86 går gjennom Finnfjord.

GrunnkretsRediger

Grunnkretsen Finnfjord tilhører Finnsnesområdet. I tillegg til ovennevnte område inngår også den sørøstlige delen av bydelen Finnfjordbotn, det vil si Brattlia, Botnhågen og Finnfjordbotn boligfelt i grunnkretsen. Grunnkretsen har et areal på 15,04 km².

Innbyggere:

2000 2005 2010 2014
360 358 363 353