Finlands slagorden ved begynnelsen av vinterkrigen

Flag of Finland (state).svg

Den finske hæren besto ved begynnelsen av vinterkrigen av 9 feltdivisjoner, 4 brigader og en rekke mindre selvstendige bataljoner og kompanier. Hæren ble organisert i tre korps. Det II. og III. korps var underordnet Hæren på Det karelske nes (Karjalan armeija) som ble utplassert på Det karelske nes. IV. korps forsvarte området nord for Ladogasjøen. Ansvaret for forsvaret av resten av grensen opp til Petsamo ved Nordishavet ble gitt til Nord-Finlands gruppe som besto av en rekke uavhengige bataljoner.

For å kunne organisere erstatningsmannskap for enhetene det opprettet en felterstatningsbrigade (Kenttätäydennysprikaati, KT-Pr) bestående av ni bataljoner. Men på grunn av alvorlighetsgraden av det sovjetiske angrep måtte bataljonene bli brukt som stridsenheter. Også tre reservedivisjoner (1.Koti.TD – 3.) ble dannet fra de tilgjengelige reservene. Etter hvert som situasjonen ble mer alarmerende ble 1. og 3. Koti.TD reformert til den 21. og 23. divisjon, og sendt til fronten den 19. desember. 2. Koti.TD ble utplassert som individuelle regimenter i Nord-Finland.

Den finske hærs slagorden - 30. november 1939Rediger

Kannaksen ArmeijaRediger

 
Kannaksen Armeijas utplassert 30. november 1939.

Armésjef: Generalløytnant Hugo Viktor Österman
Utplasseringsområde: Det karelske nes

II. ArmeijakuntaRediger

Korpssjef: Generalløytnant Harald Öhquist
Utplasseringsområde: Vestsiden av Det karelske nes.

   Enhet       Sjef   
   4. Divisioona       Oberst Auno Antero   
   Jalkaväkirykmentti 10       -   
   Jalkaväkirykmentti 11       -   
   Jalkaväkirykmentti 12       -   
   Polkupyöräpataljoona 5       -   
   KTR 4       -   
   Kev.Os. 4       -   
   7.Pion.K       -   
   8.Pion.K       -   
   5.VK       -   
   5.LRak.K       -   
   5. Divisioona       Oberst Selim Isakson   
   Jalkaväkirykmentti 13       -   
   Jalkaväkirykmentti 14       -   
   Jalkaväkirykmentti 15       -   
   KTR 5       -   
   Kev.Os. 5       -   
   9.Pion.K       -   
   10.Pion.K       -   
   5.VK       -   
   5.LRak.K       -   
   Rask.Psto 1       -   
   Rask.Psto 2       -   
   Rask.Psto 3       -   
   11. Divisioona       Oberst Eino Koskimies   
   Jalkaväkirykmentti 31       -   
   Jalkaväkirykmentti 32       -   
   Jalkaväkirykmentti 33       -   
   KTR 11       -   
   Kev.Os. 11       -   
   9.Pion.K       -   
   10.Pion.K       -   
   11.VK       -   
   11.LRak.K       -   
   Ryhmä "Uusikirkko"       -   
   Hämeen Ratsurykmentti[1]       -   
   Uudenmaan Rakuunarykmentti[1]       -   
   Jääkäripataljoona 1       -   
   Erillinen pataljoona 3       -   
   Erillinen pataljoona 7       -   
   Ryhmä "Muolaa"       -   
   Jääkäripataljoona 3       -   
   Erillinen pataljoona 1       -   
   Erillinen pataljoona 4       -   
   Ryhmä "Lipola"       -   
   Jääkäripataljoona 2       -   
   Erillinen pataljoona 2       -   
   Erillinen pataljoona 5       -   

III. ArmeijakuntaRediger

Korpssjef: Generalmajor Erik Heinrichs
Korpset var ansvarlig for forsvaret av østsiden av neset langs Vuoksi-elva.

   Enhet       Sjef   
   8. Divisioona       Oberst Claës Winell   
   Jalkaväkirykmentti 23       -   
   Jalkaväkirykmentti 24       -   
   Jalkaväkirykmentti 26       -   
   KTR 8       -   
   Kev.Os. 8       -   
   19.Pion.K       -   
   20.Pion.K       -   
   10.VK       -   
   10.LRak.K       -   
   10. Divisioona       Oberst Viljo Antero Kauppila   
   Jalkaväkirykmentti 28       Oberst Sihvonen   
   Jalkaväkirykmentti 29       -   
   Jalkaväkirykmentti 30       -   
   KTR 10       -   
   Kev.Os. 10       -   
   19.Pion.K       -   
   20.Pion.K       -   
   10.VK       -   
   10.LRak.K       -   
   Rask.Psto 4       -   
   Ryhmä "Rautu"       -   
   Jääkäripataljoona 4       -   
   Erillinen pataljoona 6       -   
   3. Prikaati       -   
   Os.Metsäpirtti[2]       -   
   Psto/3.Pr       -   

ReserverRediger

   Enhet       Sjef   
   1. Divisioona       Generalmajor Taavetti "Pappa" Laatikainen   
   1. Prikaati       -   
   2. Prikaati       -   
   Psto/1.Pr       -   
   Psto/2.Pr       -   
   Psto/4.Pr       -   
   19.Pion.K       -   
   20.Pion.K       -   
   10.VK       -   
   10.LRak.K       -   

Ladoga-Karelen og Nord-FinlandRediger

IV. ArmeijakuntaRediger

Korpssjef: Generalmajor Juho Heiskanen[3]
Korpset hadde ansvaret for forsvaret av frontlinjen mellom den nordlige bredden av Ladogasjøen i sør til Ilomants i nord.

   Enhet       Sjef   
   12. Divisioona       Oberst Lauri Taavetti Tiainen   
   Jalkaväkirykmentti 34       Oberstløytnant W.Teittinen   
   Jalkaväkirykmentti 35       Oberstløytnant H. Kinnunen   
   Jalkaväkirykmentti 36       Oberst A. Sainio   
   KTR 12       -   
   Kev.Os. 12       -   
   23.Pion.K       -   
   24.Pion.K       -   
   12.VK       -   
   12.LRak.K       -   
   13. Divisioona       Oberst Hannu Hannuksela   
   Jalkaväkirykmentti 37       Oberstløytnant Eino Ilmari Järvinen   
   Jalkaväkirykmentti 38       Oberst M.Olkkonen   
   Jalkaväkirykmentti 39       Oberst Pietari Aleksanteri Autti   
   KTR 13       -   
   Kev.Os. 13       -   
   25.Pion.K       -   
   26.Pion.K       -   
   Erillinen pataljoona 8       -   
   Erillinen pataljoona 9       -   
   Osasto Räsänen       Oberstløytnant Ari Räsänen   
   Erillinen pataljoona 10       -   
   Erillinen pataljoona 112       -   
   Erillinen pataljoona 11       -   
   Polkupyöräpataljoona 7[4]       -   

Pohjois-Suomen RyhmäRediger

Gruppesjef: Generalmajor Viljo Einar Tuompo
Korpset hadde ansvaret for forsvaret av frontlinjen mellom den nordlige bredden av Ladogasjøen i sør til Ilomants i nord.

   Enhet       Sjef   
   Pohjois-Karjalan Ryhmä       Oberstløytnant E. Raappana   
   Erillinen pataljoona 12       -   
   Erillinen pataljoona 13       -   
   Erillinen pataljoona 14       -   
   Erillinen Komppania Kaasila       -   
   4.Er. Ptri       -   
   I TP/P-KR[5]       -   
   Lapin Ryhmä       -   
   Erillinen pataljoona 17       -   
   Erillinen pataljoona 15       -   
   Erillinen pataljoona 16       -   
   (Erillinen pataljoona 25)[6]       -   
   (Erillinen pataljoona 26)[7]       -   
   VII/KT-Pr[8]       -   
   IX/KT-Pr[8]       -   

Forsvarssjefens reserverRediger

Ahvenanmaan Ryhmä – Gen.Maj. Hanell Ålandsgruppen

 • Jalkaväkirykmentti 22 (JR 22)
 • Polkupyöräpataljoona 8 (PPP 8)
 • 2. bataljon av Kenttätykistörykmentti 6 (II/KTR 6)
 • 1. bataljon av Kenttätykistörykmentti 9 (I/KTR 9)
 • 6. Divisioona – base i Luumäki
 • 9. Divisioona – base i Uleåborg
  • Divisjonen hadde intet artilleri.
 • Reservebrigade (KT-Pr)

ForkortelserRediger

Da noen av enhetenes betegnelser ikke har en direkte oversettelse til norsk, blir disse referert i artiklene etter deres forkortelser. Under er en tabbel over enhetenes forkortelser, forkortelsens betydning på finsk og deretter oversatt til norsk.

   Forkortelse       Betydning på finsk       Oversettelse til norsk   
   KA       Kannaksen Armeija       Arméen på Det karelske nes   
   AK       Armeijakunta       Armékorps   
   LR       Lapin Ryhmä       Lapplandsgruppen   
   P-KR       Pohjois-Karjalan Ryhmä       Nord-Karelens gruppe   
   AR       Ahvenanmaan Ryhmä       Ålandsgruppen   
   P-SR       Pohjois-Suomen Ryhmä       Nord-Finlands Gruppe   
   RT       Ryhmä Talvela       Gruppe Talvela   
   1.D       Divisioona       Divisjon   
   JR       Jalkaväkirykmentti       Infanteriregiment   
   Pr.       Prikaati       Brigade   
   KTR       Kenttätykistörykmentti       Feltartilleriregiment   
   HRR       Hämeen ratsurykmentti       Tavastland kavaleriregiment   
   URR       Uudenmaan Rakuunarykmentti       Nyland dragonregiment   
   ITR       Ilmatorjuntarykmentti       Luftvernsregiment   
   KTR       Kenttätykistörykmentti       Feltartilleriregiment   
   I/KTR 5       -       1. artilleribataljon av KTR 5   
   P       Pataljoona       Bataljon   
   JP       Jääkäri pataljoona       Jegerbataljon   
   PPP       Polkupyöräpataljoona       Sykkelbataljon   
   II/JR 10       -       2. bataljon av JR 10   
   Kev.Os.       Kevyt osasto       lett tilleggssenhet   
   Psto       Patteristo       Artilleribataljon   
   Rask.       Raskas       Tungt   
   Jär.       Järeä       Supertungt   
   Er.       Erillinen, erillis-       Selvstendig   
   K       Komppania       Kompani   
   Er.K       Erillinen komppania       Selvstendig kompani   
   Pans.K       Panssarikomppania       Stridsvognkompani   
   Er.P 11       Erillinen pataljoona 11       11. selvstendige bataljon   
   Pion.K       -       Ingeniørkompani   
   Os.       Osasto       Gruppe, enhet   
   Tst.Os.       Taisteluosasto       Kampgruppe   
   KT-Pr.       Kenttätäydennysprikaati       Feltreserveenhet   
   LLv.       Lentolaivue       Marine   
   LeR.       Lentorykmentti       Flyregiment   

NoterRediger

 1. ^ a b Sammen utgjorde de den såkalte "Kavaleribrigaden", som var en enhet med størrelsen av et regiment.
 2. ^ Bestod av 8.Er.K, 9.Er.K og 2.Er.Ptri.
 3. ^ Etter 4. desember generalmajor Woldemar Hägglund.
 4. ^ I reserve.
 5. ^ Reservebataljon fra Den nord-karelske gruppen.
 6. ^ Denne enheten eksisterte ikke den 30. november, men ble opprettet i begynnelsen av desember. Er.P 25 ble overført til Salla-fronten den 6. desember 1939.
 7. ^ Denne enheten eksisterte ikke den 30. november, men ble opprettet i begynnelsen av desember. Er.P 26 ble overført til Salla-fronten den 12. desember 1939.
 8. ^ a b Reservebataljon.

Eksterne lenkerRediger