Filosofie licentiat

høyere akademisk grad benyttet i Sverige

Filosofie licentiat er en svensk akademisk tittel. Den akademiske graden lisensiat fantes opprinnelig i de tre høyere fakultetene ved Sveriges universitet. Ifølge K.M:ts stadga angående filosofiska examina fra 1. november 1907 ble filosofie licentiat (fil.lic.) innført. Etter reglene skulle denne eksamen avlegges etter embetseksamen og berettiget etter disputas til doktorgradsverdighet, noe som også var tilfelle ved de juridiske og medisinske fakultetene. Filosofie licentiateksamen i denne formen ble avskaffet i 1969, men de som før dette hadde begynt studier for denne eksamen kunne i en viss utstrekning avlegge denne i ytterligere noen år.

Ved «högskolelagen 1977» ble filosofie licentiateksamen borte, men den ble gjeninnført på 1980-tallet som en forskereksamen som nominelt krevde to års arbeid etter embetseksamen. Til forskjell fra tidligere er denne eksamen i sin nye form ikke obligatorisk for disputas for doktorgrad.

Autoritetsdata