Fertilitet eller fruktbarhet er et mål på hvor lett kvinner og menn kan få barn. I befolkningssammenhenger kan fertilitet bety hvor mye folket føder i forhold til folketallet. Det motsatte av fertilitet er sterilitet.

Kvinnens fertile alder faller oftest mellom 13 og 50 års alder. Mannen er fertil fra puberteten og oppover i alder. Infertilitet er termen som brukes for ufrivillig barnløshet.

Se også

rediger