En ferdighet er en lært kapasitet til å utføre forhåndsbestemt aktiviteter og arbeid ofte med et ikke ubegrenset innskudd av tid, energi, eller begge deler. Ferdigheter kan ofte deles inn i områdene generelle og spesifikke ferdigheter. For eksempel innen området arbeid, vil noen generelle ferdigheter inkludere tidsallokering, gruppearbeid og ledelse, selvmotivering og annet, mens område-spesifikke ferdigheter vil være nyttige kun for en bestemt jobb. Ferdigheter krever vanligvis visse miljømessige stimuli og muligheter for å vurdere nivået av ferdigheten som blir utvist og benyttet.

Matlaging krever både kunnskap og ferdighet, og noen ganger samarbeid