Farum-saken

Farum-saken var en kommunal skandale i tidligere Farum kommune i Danmark.

Kommunen var siden 2002 mye i nyhetsbildet på grunn av en rekke økonomiske skandaler. Det ble avslørt omfattende korrupsjon og privat bruk av offentlige midler, noe som har ført til at en rekke personer, deriblant tidligere borgermester Peter Brixtofte ble tiltalt.

Ingen kommuner ønsket under kommunalreformen i 2007 å gå sammen med Farum kommune på grunn av Farum-saken og Farums dårlige økonomi, men både Værløse kommune og Farum kommune var så små at de ble tvunget sammen av forlikspartiene, dog med en økonomisk kompensasjon på 50 mill. danske kroner årlig frem til 2021.

I mars 2007 ble det besluttet å frede Flyvestation Værløse i nabokommunen Værløse som Farum slo seg sammen med i 2007. Stasjonen var gitt til den nye kommunen som del av den økonomiske kompensasjonen etter Farum-saken.