Fantomet i Australia

Tegneserien Fantomet har blitt utgitt sammenhengende i Australia siden serien begynte å gå i USA i 1936. Fra 1936 til 1961 ble den utgitt i kvinnebladet Australian Woman's Mirror, og fra 1948 og fram til i dag har den blitt utgitt av FREW Publications; dette er verdens lengste kontinuerlige utgivelse av Fantomet.

Australian Woman's MirrorRediger

 
En forside av Australian Woman's Mirror fra 1939

Australian Woman's Mirror trykte første stripe av den første Fantomet-historien, «The Singh Brotherhood» 1. september 1936, to måneder før historien var ferdig utgitt i USA. Redaktørene endret på historien for å gjøre den mer «australsk»; New York ble gjort om til Sydney, og Fantomets kjæreste, Sala Palmer (en. Diana Palmer) ble gjort om fra ei amerikansk til ei australsk jente. Amerikansk slang ble også gjort om til australsk slang for å komplettere den australske følelsen.

Egne Fantomet-utgivelserRediger

I 1938 var serien populær nok til at den fikk sin egen utgivelse fra Australian Woman's Mirror, som varte i fem nummer fra 1938 til 1940. Dette var den andre selvstendige Fantomet-utgivelsen i verden – den første var L'Uomo Mascherato i Italia. Det første heftet fra Australian Woman's Mirror hadde hundre sider, mens de to neste, som kom i november 1938 og juni 1939, hadde 68 sider. De siste heftene Mirror utga med Fantomet kom i april og september 1940.

Serien fortsatte å gå i selve Mirror, og en gang mellom 1941 og 1950 gikk de over fra dagsstripa til søndagsstripa. I 1948 begynte FREW å utgi Fantomet-hefter, og det finnes eksempler på kryssreklame mellom de to utgivelsene. Fantomet gikk i Australian Woman's Mirror fram til tidsskriftet gikk inn i 1961.

Everybody's MagazineRediger

Nesten med en gang Australian Woman's Mirror slutta å trykke Fantomet-historier, begynte Everybody's Magazine å trykke dem. Everybody's Magazine fortsatte med historien som kom etter den siste i Australian Woman's Mirror, slik at rekkefølga ble riktig. Fantomet kom i Everybody's Magazine, som i Mirror, ca. 16 måneder etter originalutgivelsen i USA.

FREWRediger

FREW Publications ble starta i 1948 av Ron Forsyth, Jim Richardson, Jack Eisen og Peter Watson (firmanavnet består av første bokstav fra hver grunnleggers etternavn). Eisen og Watson forlot imidlertid firmaet før første tegneserie ble gitt ut. Fantomet var den første tegneserien FREW ga ut, og første utgave av bladet kom 9. september 1948, med historien «Enter the Phantom» (no.: «Slavehandlerne»).

De to første utgivelsene fra FREW var i landskapsformat, og ikke nummererte. Fra og med nummer tre kom utgivelsene i vanlig portrettformat. Da blad nummer sju kom ut, fikk forlaget informasjon om salgstallene, og serien hadde solgt godt, slik at FREW kunne utvide. De publiserte blant annet tre australskproduserte serier, The Shadow, Sir Falcon og Phantom Ranger. Mange amerikanske titler ble også utgitt – på midten av 30-tallet hadde FREW nærmere 30 forskjellige utgivelser.

TilleggsutgivelserRediger

I tillegg til hovedbladet har FREW også gitt ut flere andre utgivelser som har inneholdt Fantomet. I 1950 kom Super Yank Comics, som inneholdt Fantomet og Catman. Det var en månedlig utgivelse, og alle utgivelsene utenom nummer én, seks og sju inneholdt Fantomet. Det var totalt 19 utgivelser av Super Yank Comics.

I 1955 og 1956 kom The Phantom Adventures ut. Det var en spin-off fra de vanlige tegneseriene, og hvert nummer inneholdt en ren prosaadapsjon av en Falk-historie. I hvert blad sto det en forklaring på denne typen utgivelse – bildene i tegneserieformatet kunne kun fortelle hva figurene gjorde, mens tekst kunne forklare hvorfor de gjorde som de gjorde. Denne typen utgivelse var imidlertid ikke populær, og bladet gikk inn etter bare tre utgivelser.

I 1957 kom GIANTSIZE Phantom Comic ut, en ekstra utgivelse som hadde Fantomet som hovedhistorie, men med andre serier for å fylle inn (på samme måte som dagens Fantomet i Skandinavia). Det var oftest de australske seriene Phantom Ranger, The Shadow og Sir Falcon, men av og til også andre serier.

Skandinaviske historierRediger

FREW ga for første gang ut en skandinaviskprodusert historie i november 1981. På denne tida hadde de en mangel på historier, fordi de hadde brukt opp alle de utgitte dagsstripe- og søndagsstripehistoriene. Svenske Semic produserte egne Fantomet-historier på lisens fra rettighetshaver King Features, og disse publiserte også FREW. Noen få av de trofaste leserne protesterte mot de skandinaviske historiene, men markedsanalyser lovet godt, og FREW begynte sakte men sikkert å ta med flere skandinaviske historier.

Jim ShepherdRediger

I april 1987 fikk FREWs The Phantom en ny redaktør, Jim Shepherd, som gjorde flere forandringer. I begynnelsen konsentrerte han seg om å trykke gamle Falk-klassikere i originalutgivelse, altså i uredigert og usensurert tilstand. Tidligere hadde det vært slik at historiene ble redigert for å passe til bladets 32 sider, men nå ble heller bladets sidenummer endra for å passe til historien.

En annen nyskapning som kom med Jim Shepherds overtagelse av redaktørrollen var The Forum, en leserspalte i likhet med Fantometklubben i Norge og Sverige. Her kunne leserne skrive inn og si hva de mente om bladet og historiene. Det brevet i hvert nummer redaktøren syntes fortjente det mest, ble belønna med 25 australske dollar.

I 1989 laga Semic en dobbelthistorie der Fantomet besøkte Australia for første gang. FREW ga ut de to historiene i ett og samme nummer, et nummer som solgte usedvanlig bra. Dette nummeret ble fulgt av en australskprodusert historie, Rumble in the Jungle, skrevet av Jim Shepherd og tegna av Keith Chatto. Det kom to historier til av dette paret, før Chatto døde i 1992. Shepherd skrev også en historie som ble tegna av Glenn Ford.

JubileerRediger

Den tusende utgava av FREWs The Phantom kom i 1991. Jubileumsnummeret, FREW #972 (29 blader var ikke med i nummereringa, samt at #330 aldri hadde blitt utgitt), hadde 292 sider. Ved slutten av samme år var FREW den eneste tegneserien i verden som hadde utgitt alle Falks historier. Samme år døde også Ron Forsyth, en av grunnleggerne av FREW, og den som hadde valgt ut Fantomet og mange av de andre utgivelsene som hadde gitt FREW suksess.

I januar 1992 kom bladet som var nummerert #1000, og også dette ble en ekstra tjukk utgivelse, med 308 sider og et nyopptrykk av #2 som bilag.

FREWs femtiårsjubileum ble feira med en ekstra lang utgivelse 9. september 1998. Utgivelsen var på 212 sider, med et bilag med en indeks over alle Fantomet-bladene FREW hadde utgitt gjennom tidene. Jubileet ble også feira med en middag for spesielle inviterte. [1]

Dagens FREWRediger

FREW har i dag tre fast ansatte; Jim Shepherd er utgiver og daglig leder, hans kone Judith er redaktør, og Ruth Le Brun er sekretær. De tre har imidlertid veldig varierte oppgaver – Jim Shepherd og Ruth Le Brun oversetter blant annet de skandinaviske historiene fra svensk (ved hjelp av maskinoversetter og ordbøker). Judith setter sammen dagsstriper til passende bladformat.

Det utgis 31 Fantomet-blader i året. I Skandinavia utgis det 26 regulære blader i året, hvorav rundt 20 inneholder nye historier. Dette gjør at FREW stadig sender repriser av gamle Falk-klassikere. Forsidene tegnes av tegnere på kommisjon; tidligere artister som har tegna forsider for FREW inkluderer Terry Welsby, Glenn Ford, Keith Chatto, Terry Lee, Meg Coates, Paul Agnew, Jeremy Macpherson og Antonio Lemos, som fortsatt tegner forsider.

Andre utgivelserRediger

Fantomet har gått i australske aviser siden 11. august 1957, da Central Western Daily begynte å trykke dagsstripene. Søndagsstripene kom først i avisene i 1971. Mellom 1985 og 1987 utga forlaget Budget Books ut fire utgaver av The Phantom Adventure Books i landskapsformat. Ved valgene i 1988 og 1990 ga Australian Electoral Commission ut to gratistegneserier som fungerte som informasjonshefter for hvordan aboriginer kunne skrive seg inn og stemme.

Et lignende hefte, «The Wisdom of the Phantom», ble utgitt i 1997 av Family Court of Australia, for å gi aboriginene informasjon om retten. Historien ble skrevet av et team fra Family Court of Australia, og tegna av Antonio Lemos, som også har tegna forsider for FREWs tegneserier.

KilderRediger