Fangstdagbok

Fangstdagbok var en papirbasert protokoll som fiskere med fartøy over en viss størrelse pliktet å føre for at Kystvakten og Fiskeridirektoratet skulle kunne kontrollere om gjeldende bestemmelser ble fulgt. Fangstdagboken skulle føres mens fiskebåten bedrev fangstaktivitet på feltet.

Den papirbaserte fangstdagboken ble erstattet av elektronisk rapportering fra 1. oktober 2010 for fartøy over 21 meter og 1. januar 2011 for fartøy over 15 meter. Det er Fiskeridirektoratet som har bestemt dette i forskriften [1] Arkivert 6. august 2010 hos Wayback Machine. J-43-2010 og senere versjoner av denne forskriften.

Fra 1. januar 2022 gjelder forskriften alle fartøy over 11 meter, og fra 1. september 2022 alle fartøy over 10 meter. Se forskriften.

Elektronisk fangstdagbokRediger

Obligatorisk elektronisk loggføring og rapportering av fangst og fangstaktivitet for fartøy over 15 meter gjelder uansett hvor fartøyet fisker, dvs både innenfor og utenfor Norges økonomiske sone. Fartøy som fisker i Skagerrak, må rapportere elektronisk dersom størrelsen er over 12 meter.

Grunnleggende rapporteringskrav norske fiskefartøy må følgeRediger

Fiskeridirektoratet har i forskrifter (J-meldinger) bestemt at følgende elektroniske meldinger skal sendes fra fiskefartøy i ulike situasjoner:

DEP - avgang fra havn: Senest 2 timer etter avgang.

DCA - daglig fangst: Senest kl 23:59 UTC hver dag etter at DEP er sendt.

POR - havneanløp: Senest 2 timer før anløp til kai.

TRA - omlasting: Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer (2 timer ved låssetting) før omlasting påbegynnes sende en TRA. Fartøy som har mottatt fangst skal senest 1 time etter omlastningen er avsluttet sende en TRA.

Krav ved fiske utenfor Norges økonomiske soneRediger

Ved fiske utenfor Norges økonomiske sone, skal fiskefartøy sende de samme meldingene. Men i tillegg må norske fiskefartøy sende meldinger som er definert gjennom avtaler Norge har med EU, Island, NEAFC, NAFO,CCAMLR og Færoya


Godkjente rapporteringssystemer i NorgeRediger

Per 2021 er følgende programvare godkjent for bruk ombord i norske fiskefartøy:
- eFangst 3.0 og eCatch 1.1 (Dualog Fisknett AS)

- iFisk 1.0.2 (Bytek Nordic AS)

- Track Well Fangstdagbok versjon 2.6.9.0 (Navy AS)

Rapporteringskrav i andre land og områderRediger

EU har krav om elektronisk rapportering for fiskefartøy over 12 meter. Også i Island, USA, Australia og New Zealand finnes krav om elektronisk rapportering av fangst og fangstaktivitet.


ReferanserRediger

Fiskeridirektoratet har en samleside for elektronisk rapportering Arkivert 29. oktober 2013 hos Wayback Machine..