Fana varmekraftverk

Fana varmekraftverk er et varmekraftverk på Stend i Bergen kommune i Hordaland

Kraftverket utbytter energien fra et avfallforbrenningsanlegg.

Installert effekt er 13,5 MW og midlere årsproduksjon er 41 GWh.

Kraftverket startet produksjonen i 1999 og er eid av BKK 51% og BIR 49%. I tillegg til kraft produserer anlegget rundt 100 GWh varme som benyttes i fjernvarmenettet i Bergen.

KilderRediger