Familiepedagogisk utvalg

Familiepedagogisk utvalg ble oppnevnt av det daværende Kirke- og undervisningsdepartementet i april 1984 for å utrede behovet for opplysnings- og støttetiltak for foreldre, skissere rammer for innholdet i slikt arbeid og vurdere hvem som bør ha ansvar for familiepedagogiske tiltak og hvordan slikt arbeid kan organiseres.

Utvalget leverte sin utredning til statsråd Kjell Magne Bondevik 13. januar 1986. Utredningen ble kort tid etter utgitt i bokform på Universitetsforlaget under tittelen Familie og oppdragelse. Hva kan gjøres for å støtte foreldrene i oppdragelsesarbeidet?