Familiepedagogikk

Familiepedagogikk er et fagområde innenfor pedagogikken som omhandler oppdragelsen av barn og unge innenfor familiesammenhengen. Viktige tema innenfor familiepedagogikken er hva som kjennetegner familien som oppdragelsesarena, foreldrenes ansvar og autoritet i oppdragelsen i forhold til andre oppdragelsesinstanser, foreldrenes oppdragelsesverdier og mål og virkemidler i oppdragelsen i familien, samspillet mellom foreldre og barn og hvordan barnets egenart påvirker oppdragelsen, hvordan faktorer utenfor familien påvirker oppdragelsen i familien, familieutviklingens betydning for oppdragelsen, spesielle problemer knyttet til oppdragelsen innenfor ulike familieformer, besteforeldres og slektens familiepedagogiske funksjon og rolle og foreldreopplysning og andre familiepedagogiske støttetiltak.

Familiepedagogikk tilbys i dag som studieemne ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo og ved Norsk lærerakademi i Bergen.