Falurødt

Falurødt er et pigment som har vært mye brukt i Skandinavia for utvendig maling av bolig- og uthus. Fargen har navn etter den svenske gruvebyen Falun, der pigmentet har vært produsert siden 1500-tallet. Pigmentet framkommer ved at kopperholdig malm fra Falun gruve forvitrer over lang tid. Forvitringsproduktet brennes og males til pulver. Foruten kopper inneholder pulveret jernoker, kiselsyrer og sink, og har derved en konserverende virkning på treverk.

Falurødt
 
Fargekoder
Hex triplett#801818
RGB
(r, g, b)
(128, 24, 24)
CMYK
(c, m, y, k)%
(0, 81, 81, 50)
HSV
(h, s, v)
(0°, 81%, 50%)
%: Prosent farvemetning [0–100  prosent]

Tradisjonelt har pigmentet inngått i komposisjonsmaling, men brukes også i linolje- og alkydmaling.

Fargen er den mest brukte utendørsfarge på den svenske landsbygda. Fra 1500-tallet var den røde husfargen et tegn på velstand og ble først og fremst brukt i byene, men fra 1800-tallet ble den allemannseie og erobret landsbygda, samtidig som en i byene tok i bruk lysere oljemalinger.

Nærmeste NCS-kode er S 5040-Y80R.

Eksterne lenkerRediger

www.falurodfarg.com